Wie ben ik?

In 2008 ben ik gestart met mijn praktijk in Ruurlo. Ik bied hulpverlening aan kinderen (0-23 jaar) of ouders met een diagnose. Ik ben integer, gedreven en erg enthousiast over het werk dat ik doe: laagdrempelige hulp bieden aan kwetsbare mensen, met hun beperkingen, mogelijkheden, wensen en dromen. Vaak in de thuissituatie, op die momenten waarop ze de hulp nodig hebben. Meedenken, meekijken, meedoen, luisteren, advies geven en daarbij dicht naast de cliënt staan.
foto jolanda
Door mijn openheid en de transparante, respectvolle manier waarop ik werk ben ik in staat om ook een vertrouwensrelatie op te bouwen met mensen die door alles wat zij in hun leven hebben meegemaakt, vaak een basaal wantrouwen hebben in de mensen om hen heen.

Ik vind het belangrijk om tijdens mijn werk oog te hebben voor het hele gezinssysteem, de sociale contacten, school en vrijetijdsbesteding van het kind en het gezin waarin het opgroeit.

 

Wat doe ik?

Ik bied ambulante gezinsbegeleiding, psychosociale (individuele) hulpverlening, coaching van ouders (met een diagnose) en professioneel mentorschap. Ook kunt u met opvoedingsvragen bij KJG terecht. Naast deze vormen van hulp verzorg ik ook informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers , scholen en verenigingen.

In mijn praktijk werk ik met name systeemgericht. Afhankelijk van de hulpvraag vinden individuele gesprekken plaats met de ouder(s) en/of het kind, maar zijn ook gesprekken met het hele gezin mogelijk. Gesprekken kunnen plaatsvinden bij u thuis of bij mij in de praktijk, maar ook tijdens het ondernemen van een activiteit. Ervaring heeft mij geleerd dat mensen het soms prettiger vinden om in gesprek te gaan terwijl ze wat aan het doen zijn. Tijdens deze gesprekken denk ik met de gezinsleden mee, ondersteun, relativeer of confronteer ik op een respectvolle manier ouders en/of kinderen met hun gedrag, waardoor zij in staat zijn om met andere ogen naar bepaalde situaties te kijken.

Met wie werk ik samen?

Koerselman Jeugd & Gezin werkt samen met een aantal zorgaanbieders in de regio. Door deze samenwerking hebben wij contracten met alle Achterhoekse gemeenten en kunnen we op basis van een goed onderbouwd zorgplan behandeling, diagnostiek, begeleiding en therapie bieden op basis van een gemeentelijke indicatie (ZIN of PGB).