Wie ben ik?

In 2008 ben ik gestart met mijn praktijk in Ruurlo. Ik bied hulpverlening aan kinderen (0-23 jaar) of ouders met een diagnose. Ik ben integer, gedreven en erg enthousiast over het werk dat ik doe: laagdrempelige hulp bieden aan kwetsbare mensen, met hun beperkingen, mogelijkheden, wensen en dromen. Vaak in de thuissituatie, op die momenten waarop ze de hulp nodig hebben. Meedenken, meekijken, meedoen, luisteren, advies geven en daarbij dicht naast de cliënt staan.
foto jolanda
Door mijn openheid en de transparante, respectvolle manier waarop ik werk ben ik in staat om ook een vertrouwensrelatie op te bouwen met mensen die door alles wat zij in hun leven hebben meegemaakt, vaak een basaal wantrouwen hebben in de mensen om hen heen.

Ik vind het belangrijk om tijdens mijn werk oog te hebben voor het hele gezinssysteem, de sociale contacten, school en vrijetijdsbesteding van het kind en het gezin waarin het opgroeit.

 

Wat doe ik?

Ik bied ambulante gezinsbegeleiding, psychosociale (individuele) hulpverlening, coaching van ouders (met een diagnose) en professioneel mentorschap. Ook kunt u met opvoedingsvragen bij KJG terecht. Naast deze vormen van hulp verzorg ik ook informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers , scholen en verenigingen.

In mijn praktijk werk ik met name systeemgericht. Afhankelijk van de hulpvraag vinden individuele gesprekken plaats met de ouder(s) en/of het kind, maar zijn ook gesprekken met het hele gezin mogelijk. Gesprekken kunnen plaatsvinden bij u thuis of bij mij in de praktijk, maar ook tijdens het ondernemen van een activiteit. Ervaring heeft mij geleerd dat mensen het soms prettiger vinden om in gesprek te gaan terwijl ze wat aan het doen zijn. Tijdens deze gesprekken denk ik met de gezinsleden mee, ondersteun, relativeer of confronteer ik op een respectvolle manier ouders en/of kinderen met hun gedrag, waardoor zij in staat zijn om met andere ogen naar bepaalde situaties te kijken.

Met wie werk ik samen?

Koerselman Jeugd & Gezin is een vrijgevestigde praktijk en hierbij werk ik bij voorkeur in de vorm van onderaannemerschap samen met een aantal gecontracteerde zorgaanbieders in de regio. Daarnaast ben ik aangesloten bij de Beroepsvereniging professionals in sociaal werk, de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, vakgroep psychosociaal en Maatschappelijk werk, het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Mijn AGB Codes zijn: 90100170/90059783. Met deze code kunt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van consulten op basis van uw verzekering. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar.