Koerselman Jeugd & Gezin is aangesloten bij het Beroepsregister Agogen en Maatschappelijk werkers (BAMw), Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) registratie nummer: 461023624.

Als psychosociaal therapeut ben ik geregistreerd lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), vakgroep psychosociaal en maatschappelijk werk (VPMW) (Registratienummer: 8106); Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg/Tuchtrecht Complementaire Zorg (RBCZ) (Licentienummer; 810329R); en de Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW) onder nummer: 622796

AGB-codes:
90100170
90059783