Koerselman Jeugd & Gezin is aangesloten bij het Beroepsregister Agogen en Maatschappelijk werkers (BAMw), Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Als psychosociaal therapeut ben ik geregistreerd lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), vakgroep psychosociaal en maatschappelijk werk (VPMW), Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg/Tuchtrecht Complementaire Zorg (RBCZ) en de Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW).