Coaching Ouders (met een diagnose)

Er zijn echter ook gezinnen waarbij sprake is van ouders met een psychiatrische problematiek, getraumatiseerde ouders, ouders die als kind niet die zorg kregen waar een kind recht op heeft. Deze ouders zijn opgegroeid in een gezin waarin ze zich niet veilig voelden.

Met de alleenstaande moeder zoals hiervoor beschreven, ging ik wekelijks in gesprek om haar te ondersteunen bij de opvoeding van haar kinderen. Haar traumatische verleden heeft nog steeds veel invloed op de manier waarop ze met haar kinderen omgaat. Door op een respectvolle manier naast haar te gaan staan en haar te confronteren, relativeren en haar doelgericht advies te geven bleek ze in staat om haar grenzen beter aan te geven. Dit had meteen positief effect op het (negatieve en vaak respectloze gedrag) van haar kinderen.