Wat is het

Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (d.w.z. belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen.
Het gaat hierbij om mensen met vb. een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek, comateuze patiënten en mensen met dementie.

Vanaf 2012 ben ik professioneel mentor en werk ik vaak nauw samen met bewindvoerder(s).
Momenteel ben ik mentor van jong volwassenen met een diagnose (psychiatrische problematiek, ADHD, ODD, Autisme, Borderline, PTSS, hechtingsproblematiek) al dan niet in combinatie met een (licht) verstandelijk beperking.
Veel van deze jongeren hebben voordat zij 18 werden een (gezins)voogd gekregen. Omdat zij na hun 18e (nog) niet in staat blijken om voor hun eigen belangen op te komen, denk ik als mentor met hen mee, geef ik advies aan hen of aan de medewerkers van de instelling waar zij verblijven en kom ik indien nodig op voor hun belangen.
Beslissingen neem ik zoveel mogelijk samen met de cliënt vb. over de behandeling, verpleging, begeleiding.
Ik neem deel aan overlegmomenten (MDO, behandelplanbespreking) wanneer zij in een kliniek of instelling verblijven. Soms is de reisafstand hier echter te groot voor. In dat geval laat ik mij informeren door de behandelaar(s) en worden verslagen en behandelplannen naar mij toegestuurd. Ik heb regelmatig contact met deze veelal jonge kwetsbare mensen (en betrokken familieleden en/of hulpverleners) en doe hiervan verslag aan de kantonrechter.

Aanvraag mentorschap

Het mentorschap kan door de betrokkene (vanaf 18 jaar) zelf worden aangevraagd, door een partner, de kinderen, ouders, broers of zussen, door een voogd (als de jongere nog geen 18 jaar is), bewindvoerder of curator.
Soms vindt een behandelteam het nodig dat er een mentor komt en is er niemand die het mentorschap kan aanvragen. In dat geval kan de directie van de instelling waar de cliënt verblijft, de aanvraag doen.

Een verzoek tot mentorschap moet worden aangevraagd bij de Kantonrechter.

Voor meer informatie over professioneel mentorschap adviseer ik u contact op te nemen met de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professioneel Mentorschap: www.nbpm.nl