Opleiding, Trainingen en Congresdagen

Trainingen en Opleidingen

- Post-HBO opleiding tot psychotraumahulpverlener, Rino Groep, Utrecht 2020

- NIKA ouderbegeleiding (gehechtheid, diagnostiek en interventie), de Jeugdzorgacademie, Utrecht, 2019

- Traumasensitief hulpverlenen, Rino Groep Utrecht 2019

- Assertiviteitstraining op basis van het PrOP model voor kinderen van 9-16 jaar, Rino Groep, Utrecht 2018

- Psycho-educatie aan ouders en hun kind met autisme, Rino Groep, Utrecht, 2018

- Verdiepingstraing beroepsstandaard Jeugd- en Gezinsprofessionals & Jeugdzorgwerkers, BPSW, 2018

- Basistraining beroepsethiek voor de jeugdzorgwerker, BPSW, 2018

- Contextuele Hulpverlening, Centrum voor Educatie en Supervisie, Utrecht, 2017

- ADHD-ODD/CD, Centrum voor Educatie en Supervisie, Utrecht, 2017

- Hechtingsproblematiek, Centrum voor Educatie en Supervisie, Utrecht, 2017

- Faalangst de baas, Centrum voor Educatie en Supervisie, Utrecht, 2017

- Praten met kinderen over veiligheid, Rino Groep, Utrecht, 2017

- Autismebegeleiding Centrum voor Educatie en Supervisie CES, Utrecht 2016

- Praten met kinder over kindermishandeling, Academie voor Praten met Kinderen, Utrecht, 2016

- Hulpverlening aan kinderen en hun gescheiden ouders, mogelijkheden en valkuilen, RINO groep, Utrecht, 2015

- Kinderen en rouw, Centrum voor Educatie en Supervisie, Utrecht, 2015

- Van BOPZ naar Wet Zorg en Dwang en de rol van de mentor, NBPM Amersfoort, 2015

- Postitive Parenting Program Triple P, Nederlands Jeugd Instituut, Utrecht, 2013

- Werken met Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, RINO groep, Utrecht, 2013

- Verdiepingstraining "Geef me de 5", Autimaat Doetinchem 2012

- Basistraining "Geef me de 5", Autimaat, Doetinchem 2009

- HBO-I.W. orthopedagogiek 1987-19991, CHE, Ede

Congresses en Lezingen

- Jeugdhulpcongres Kindermishandeling en huiselijk geweld 2016
- Congres ADHDvrouw, Utrecht 2015
- Lezing adoptieproblematiek Drs. E. Smits van Waersberghe, Varsseveld 2015
- Lezing conflicten en pesten bij autisme mevr. C de Bruin, Autimaat Doetinchem 2015
- Congres Autisme, NVA Utrecht 2014

- Deelname aan intervisie en supervisie

Werkervaring

- Trainingen en werkbegeleiding aan "young-professionals" in de jeugdhulpverlening. 

- Praktijk "Koerselman jeugd en Gezin" in Ruurlo. Werkzaam als ambulant gezinsbegeleider in gezinnen waarbij sprake is van een ouder en/of kind met een diagnose zoals ASS, ADHD, hechtingsproblematiek en als behandelcoördinator in multi-problem gezinnen waarbij sprake is van problematiek op diverse leefgebieden zoals ouder(s) en/of kinderen met een diagnose, relatieproblemen, financiële zorgen, (v)echtscheidingsproblemen,trauma

- Professioneel mentor van met name jongvolwassenen met een psychiatrische problematiek: hechtingsproblematiek, LVG, Borderline, Bipolaire Stoornis, AD(H)D, ODD.

- Zorgkundige coach en ambulant begeleider bij kinderen van 6 -14 jaar met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen: LVG, ADHD, PDD-NOS, Dysfasie, Dyspraxie.

- Kinder- en Jeugdpsychiatrie "De Bleskolk" (Karakter), Almelo. Jongeren 12-18 jaar met een psychiatrische stoornis: hechtingsproblematiek, Psychose, ADHD, ASS, depressie, Post Traumatisch Stress Syndroom.

- Kinderdagcentrum "de Iemenkorf", Almelo. Kinderen 6 – 12 jaar: lichamelijk en verstandelijk beperkt.

- S.G.J. de Stuw", Utrecht. Meiden 12 – 18 jaar: Post Traumatisch Stress Syndroom.

- Medisch Kinderhuis "De Kubus", Apeldoorn. Jongens van 6 – 14 jaar: ernstige gedragsproblemen (ZMOK) met name vanwege een hechtingsstoornis.

- Jeugdhuis "De Driehoek", Ede. Jongeren van 12-18 jaar: met name acting-out problematiek; ernstige gedragsproblematiek jongeren 16-18 jaar: met name geïnternaliseerde problematiek (trauma).