Tarieven

Koerselman Jeugd & Gezin is een vrijgevestigde praktijk waarbij ik bij voorkeur in de vorm van onderaannemerschap samenwerk met een aantal gecontracteerde zorgaanbieders in de regio. Door deze samenwerking kan ik psychosociale therapie, ambulante begeleiding en behandeling bieden op basis van een gemeentelijke indicatie (ZIN of PGB).

De (ambulante) hulp die ik bied kan op verschillende manieren vergoed worden.

Vergoeding jeugdzorg vanuit gemeenten

Hulpverlening voor jeugdigen tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet en niet meer onder de zorgverzekeringswet. De hulp wordt volledig vergoed door de gemeente wanneer u een verwijzing heeft van de huisarts of jeugdconsulent uit uw wijk.

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Door mijn lidmaatschap van de NFG worden de consulten (gedeeltelijk) vergoed door een groot aantal zorgverzekeraars. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden om voor vergoeding in aanmerking te komen. Geef hierbij duidelijk aan dat het gaat om:

  • Hulp vanuit de alternatieve behandelwijzen
  • De hulpverlener lid is van de NFG-VPMW 8106 en RBCZ 8110329R
  • De praktijk en hulpverlener over een AGB-code beschikken (AGB codes 90100170/90059783)

Uurtarief: 82.00 per uur (45 min consult en 15 min voorbereiding/rapportage)

Het is ook mogelijk om de kosten van de hulp zelf te betalen. Hiervoor ontvangt dan niet de gemeente, maar u zelf een nota thuis.
Bij jeugd geldt dan ook dat de gemeente niet op de hoogte hoeft te worden gebracht van de hulp die u krijgt.

Particulier: 75.00 per uur.