Tarieven

Koerselman Jeugd & Gezin is een vrijgevestigde praktijk waarbij ik bij voorkeur in de vorm van onderaannemerschap samenwerk met een aantal gecontracteerde zorgaanbieders in de regio. Door deze samenwerking kan ik psychosociale therapie, ambulante begeleiding en behandeling bieden op basis van een gemeentelijke indicatie (ZIN of PGB).

Daarnaast ben ik aangesloten bij de Beroepsvereniging professionals in sociaal werk, de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Door lid te zijn van de NFG (AGB codes 90100170/90059783) worden mijn consulten, afhankelijk van uw persoonlijke zorgpolis, geheel of gedeeltelijk vergoed door diverse zorgverzekeraars. Ik adviseer u om bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de mogelijkheden en voorwaarden om voor die vergoeding in aanmerking te komen. Meer informatie kunt u vinden op de site van de NFG: www.de-nfg.nl