Voorstellen

Mijn naam is Jolanda Ligtenberg-Koerselman (1968). Ik ben gehuwd, heb 2 kinderen en woon in Ruurlo. Ik heb ruim 25 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening.

In 2008 ben ik gestart met een eigen praktijk en werkzaam als ambulant gezinsbegeleider, psychosociaal therapeut en behandelcoördinator. Ik had op dat moment veel ervaring in het werken met kinderen (0-23 jaar) die om verschillende redenen (vrijwillig, maar ook gedwongen) niet meer thuis konden wonen.

De hulp die ik bied is afhankelijk van wat een gezin nodig heeft en kan daardoor erg verschillend zijn. Soms heeft een gezin behoefte aan 1 x per maand een gesprek, terwijl het in een ander gezin noodzakelijk is om wekelijks op huisbezoek te gaan. Soms volstaan enkele gesprekken met een of meerdere gezinsleden, maar het kan ook zijn dat ik langdurig en intensief betrokken ben bij een gezin.

Als behandelcoördinator (één gezin, één plan) werk ik vaak in gezinnen waar één of meerdere gezinsleden een diagnose hebben en waar sprake is van een complexe gezinssituatie. Bij deze gezinnen zijn vrijwel altijd meerdere hulpverleners betrokken.

In 2013 ben ik gestart met professioneel mentorschap van met name jongvolwassenen met een psychiatrische problematiek.

Ik bezoek regelmatig congressen, neem deel aan trainingen, intervisie en supervisie en ervaar dit als zeer waardevol. Ik leer nieuwe dingen, ontmoet andere hulpverleners en kan mijn ervaringen met hen delen.

Visie

Tijdens mijn werk zag ik regelmatig dat de kinderen veelal geholpen werden maar na maximaal 2 jaar behandeling weer naar huis terugkeerden terwijl daar weinig was verandert. Hierdoor ontstonden, soms zelfs binnen zeer korte tijd, opnieuw problemen. Vooral door deze ervaringen ontdekte ik dat het belangrijk is om aandacht te hebben voor het hele gezinssysteem dus ook de ouders en de andere kinderen uit het gezin te betrekken bij de hulpverlening (systeemgericht werken).