Ik bied verschillende vormen van hulpverlening aan onder andere: Ambulante gezinsbegeleiding, Psychosociale Hulpverlening en Coaching ouders.Voorafgaand aan de daadwerkelijke hulpverlening vindt altijd een intake gesprek plaats. Tijdens dit gesprek probeer ik de hulpvraag helder te krijgen en leg ik uit hoe ik werk. Daarnaast neem ik een aantal basis gegevens op die ik nodig heb voor de uitwerking van het zorgplan en communicatie naar de gemeente en ander instanties. Lees meer

Ambulante Gezinsbegeleiding

“Onze jongste zoon heeft na jarenlang onderzoek eindelijk de diagnoses ADHD en  PDD-NOS gekregen. Hierdoor vielen voor ons puzzelstukjes op zijn plek. Helaas gaat het niet goed met zijn 2 jaar oudere zus. We realiseren ons dat onze dochter door alle zorgen rondom haar broer veel aandacht in heeft moeten leveren, maar wij deden toch ook ons best? Zou jij eens met haar in gesprek kunnen gaan?"
Ouders van 2 kinderen (14 en 16 jaar)

"Onze dochter (9 jaar) heeft de diagnose Syndroom van Asperger gekregen. Zou jij haar (en ons) meer kunnen vertellen over autisme en ons praktische handvatten kunnen geven bij hoe we hier mee om kunnen gaan?"

Ouders melden zich aan bij KJG omdat ze zich zorgen maken over wat er met hun kind aan de hand is. Het kind geeft aan niet lekker in zijn of haar vel te zitten, of laat gedrag zien waarover de ouders zich zorgen maken: slecht slapen, bedplassen, verdrietig zijn, snel boos worden, down, teruggetrokken of juist zeer opstandig gedrag, slechte schoolresultaten….
Ook melden ouders het kind bij me aan nadat het een diagnose heeft gekregen. Deze diagnose kan voor rust zorgen (puzzelstukjes die hierdoor op hun plek vallen), veel vragen oproepen en/of verdriet doen (rouwverwerking).
Tijdens de gesprekken die volgen kan ik informatie geven over de diagnose die u of uw kind heeft gekregen. Dit noemen ze ook wel psycho-educatie (voor volwassenen en kinderen) en staan we stil bij de impact die de diagnose op u, het kind en het gezin heeft. lees meer

Psychosociale Hulpverlening

“Mijn dochter zit al een hele tijd niet lekker in haar vel en ik krijg er maar geen zicht op wat er met haar aan de hand is. Ik maak me veel zorgen om haar, zou jij eens met haar in gesprek kunnen gaan?”
Moeder van een dochter (17 jaar)”

Psychosociale hulp is vaak kortdurende hulp waarvoor u of uw kind  contact met mij op kan nemen. De hulp is individueel gericht, maar indien gewenst is het ook mogelijk om de andere gezinsleden te betrekken bij de gesprekken die plaatsvinden bij mij in de praktijk.

De hulpvragen die ouders of jongeren hebben, zijn zeer divers zoals: je zorgen maken, je niet begrepen voelen, conflicten met je ouders, gepest worden, last hebben van faalangst, rouwverwerking, scheidingsproblematiek,

Door lid te zijn van de NFG (beroepsvereniging) worden mijn consulten, afhankelijk van uw persoonlijke zorgpolis, geheel of gedeeltelijk vergoed door diverse zorgverzekeraars. Ik adviseer u om bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de mogelijkheden en voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

nfg rbcz

Coaching Ouders (met een diagnose)

“Ik was een ongewenst kind, er werd niet naar mijn verhalen geluisterd als ik thuis kwam en ik werd niet getroost als ik pijn had of verdriet.

Nu ik ouder ben weet ik dat mijn moeder een psychiatrische stoornis had, maar daar werd vroeger bij ons thuis nooit over gesproken. Nu ik zelf kinderen heb ervaar ik wat ik als kind gemist heb (erkenning krijgen, gezien en gehoord worden)… Ik voel me door alles wat ik heb meegemaakt snel afgewezen waardoor ik het lastig vind om grenzen te stellen terwijl ik weet dat mijn kinderen dit wel nodig hebben. Zou jij me hierbij kunnen ondersteunen?
Een alleenstaande moeder met 3 kinderen (10, 13 en 16 jaar)

Mijn werk is heel divers en sluit nauw aan bij de hulpvraag van de ouders. Daardoor kan het zijn dat ouders na enkele gesprekken voldoende handvatten hebben gekregen en zonder hulp weer verder kunnen. lees meer